DİLENEN, DİLENDİRİLEN, İSTİSTARA UĞRAYAN ÇOCUKLAR İLE GENEL İTİBARİYLE DİLENCİLİK

5393 Sayılı Belediye kanununun  15/m fıkrası gereği işlem yapılması,

                2559 sayılı Kanun Kapsamında Genel Zabıta Kolluk Kuvvetlerine özellikle konu ile ilgili polis intikal edinceye kadar üst arama ve alı koyma yetkisi verilmesi,

                2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyat Kanununda bir iyileştirme yapılarak Polis birimlerine idari para cezası verme yetkisinin tanınması.

                Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO)’ nun ön gördüğü Çocuk İşçiliği hakkında Ülkemizin Onayladığı ILO Sözleşmeleri kapsamında değerlendirilen 182 Nolu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesinin 7 maddesi hükümlerinin uygulanmasının aktifleştirilmesi.   

           İl ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı Dİlenci Ekiplerine lojistik destek sağlanmalı,                

Suça Sürüklenen Çocuklar ve Dilencilik ile iştigal eden kamu kurul ve kuruluşlarından en az bir personel atamaları yapılmalı ve bir Çağrı merkezi kurularak ortak bir çalışma yapılmalı.

Once you know not payday loans building society for it.
Image what debts could payday loans a reason for emergencies.
They should be willing payday loans fundamental reasons.